Zgłoszenia budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

 

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;

3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

   

Lp.

Imię i nazwisko

(nazwa inwestora)

Adres i opis

projektowanego obiektu

Data doręczenia

zgłoszenia

Data wniesienia

sprzeciwu

informacja

o braku sprzeciwku

1. Joanna Tomaszunas - Błaszczyk i Piotr Błaszczyk

działka Nr 56/4, obręb nr 1 miasta Wleń

budynek parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 146,75m2, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 28 stopni


03.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
2. Kinga Kowaluk-Ficek

działka nr 537/4  w obrębie Pławna gmina Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny (parter i poddasze) z dachem dwuspadowym symetrycznym o  kątach  pochylenia  połaci  45 stopni  wraz  z  bezodpływowym zbiornikiem na  nieczystości ciekłe,  studnią  głębinową o głębokości do 30 m i zjazdem indy- widualnym na drogę gminną (działkę nr 536/2)


08.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
3. Ilona i Paweł Witkowscy

działka nr 519/1  w obrębie Rębiszów gmina Mirsk

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem czterospadowym  o  kątach pochylenia  połaci  30 stopni


28.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
4.

Piotr Ciechanowski

działka nr 703/2  w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym  o  kątach  pochylenia  połaci  40 stopni


31.07.2015r - zgłoszenie wycofane
5. Robert Karnicki

działka nr 35/2  w obrębie nr 1 Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym  o  kątach  pochylenia  połaci  30 stopni


03.08.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
6. Karolina Rojecka

działka nr 868/5 w obrębie nr 2 miasta Lwówek Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


26.08.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
7. Daniel Wengorek

działka nr 294/2 w obrębie Sobota gm. Lwówek Ślaski wraz ze zjazdem indywidualnym na działce nr 296/4

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy o kątach pochylenia połaci 35 stopni.


 29.09.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
8. Ryszard Dzik

działka nr 393/1 w obrębie Kamień gm. Mirsk wraz ze zjazdem i przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 280 (drodze gminnej)

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


 30.11.2015r. - po uzupełnieniu projektu budowlanego oraz upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
9. Edyta Mrozik

działka nr 589/2 w obrębie Zbylutów gm. Lwówek Śląski

przebudowa poddasza budynku mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne.


 13.11.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
10. Bożena i Krzysztof Denisienko

działka nr 129/19 w obrębie Nr 3 Gryfów Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, częściowo podpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


 14.12.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
11. Henryk Szylar

działka nr 88/2 w obrębie Skorzynica gmina Lwówek Śląski

nadbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego, wolnostostojącego, podpiwnicyonego, ilość kondygnacji nadziemnych : 3.


15.01.2016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
12. Magdalenia, Patryk Łankowscy

działka nr 904/4 w obrębie nr 2 Miasta Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


03.03.2016r. - decyzja o sprzeciwie
13. Katarzyna i Piotr Klebanowicz

działka nr 49/16 w obrębie Mojesz, gm. Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny jednokondygnacyjny (poddasze nie użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


12.04.2016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
14. Wojciech Matyasz

działka nr 331/1 w obrębie Przecznica, gm. Mirsk

przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalno-gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej na lokal użytkowy


31.05.2016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
15. Magdalenia, Patryk Łankowscy

działka nr 904/4 w obrębie nr 2 Miasta Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


 24.06.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
16. Magdalena Rozum

działka nr 234/6 w miejscowości Wojciechów

jednorodzinny budynek mieszkalny z wiatą garażową, dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 45 stopni. 14.09.21016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
17. Wojciech Bołoz

działka nr 328/ obręb 0012 Mroczkowice, jednostka ewidencyjna 021204_5 Mirsk

 

przebudowa części jednorodzinnego budynku mieszkalnego

 

27.01.2017r.    
18.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze;ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra

budowa i wymiana sieci nN w m. Maciejowiec i Pokrzywnik w ramach zadania: "Modernizacja linii 20kV L-102, budowa sieci AXCES/ASXSn w m. Wojciechów/Maciejowiec/Pokrzywnik" na działkach: 38/4, 39, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48/5, 48/7, 50, 51/1, 52, 53/1,53/2, 54, 55, 56/1, 58/4, 81/1, 82, 83, 85/9, 86/3, 87/5, 88, 89/4, 92/7, 92/13, 92/14, 93/2, 93/4, 94/4, 94/5, 95/2, 96, 97, 98, 100, 104/1, 106, 108/1, 109, 117, 119, 120/2, 120/3, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 158,159, 160/1, 160/2, 161,164, 166, 167, 168, 170, 184, 1 85/2, 187, 188/6, 203, 209/4, 213, 214, 221, .225, 226, 227/1, 227/2, 232/1, 233, 235, 245, 252, 254, 255/1, 256, 257, 268, 281, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/5, 293/8, 300, 302, 324/170, 326/170, 328/170 w obrębie 0004 Maciejowiec

oraz na działkach: 3/1, 4/12, 4/15, 4/16, 6/10, 6/12, 6/14, 6/16, 7, 8/2, 8/5, 8/6, 9, 10/2, 11, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 15, 16/2, 32/3, 32/4, 33, 35/1, 36, 37, 38, 48, 49, 50/2, 51/5, 54, 55, 56, 57/3, 57/4, 57/6, 58, 60/1, 68, 153, 156/1, 156/2, 163, 164,169,171,174,175,176,177,178 w obrębie 0009 Pokrzywnik

27.03.2017r.    
19.

Bogumiła Nobel

rozbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o komin przyległy do ściany zewnętrznej ww. budynku na działce nr 112/4 w obrębie 0002, jednostce ewidencyjnej 021205_4 miasto Wleń

12.10.2017r.    
20.

Gmina Wleń 59-610, ul. Plac Bohaterów Nysy 7

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice gmina Wleń
działki nr : 170, 195, 196,221, obręb 0007 Nielestno  jednostka ewidencyjna 021205_5 gmina Wleń

 

działki nr : 63/2, 99/1, 105/4, 105/5, 106/1, 111, 112/1, 113/5, 119/1, 120, 121, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 124/8,126/1,127,128/4,129/1,131/2,132,148,149,152,155/2,157/10,160,161,162/1,163/1,163/2,163/6,163/3, 163/7,165/1,166/2,167/1,168/1,189,209,212/4,219/3,221,224,225/1,225/2,226/2,232/1,235,236,237,251/1,251/4, 251/5,251/6,251/7,252,253,254,256,263/1,267,271,283,287,297 

 

obręb 0008 Pilchowice jednostka ewidencyjna 021205_5 gmina Wleń

 

27.10.2017r.  -  
21. Orange Polska S.A. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Budowa światłowodowej kanalizacji kablowej wraz z światłowodową linią kablową Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Lwówek Śląski na działkach nr: 108, 125, AM-9, obręb nr 1 Lwówek Śląski

27.10.2017r. -  
 22. Orange Polska S.A. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa  Budowa światłowodowej kanalizacji kablowej wraz z światłowodową linią kablową Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Dworek na działkach nr: 10, 55/1, 56, AM-1, obręb Dworek gm. Lwówek Śląski  27.10.2017r.  -  
 23.  Orange Polska S.A. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

 Budowa światłowodowej kanalizacji kablowej wraz z światłowodową linią kablową Orange Polska na terenie powiatu lwóweckiego w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Górnej, Zwycięzców, Sikorskiego, Jana Pawła II, Partyzantów na działkach nr:

72/8, 73/1, 74/29, 74/31, 74/36, AM-4, obręb nr 1 Lwówek Śląski;

117/3, 118/1, 118/5, 110/6, AM-5, obręb nr 1 Lwówek Śląski;

295/17, 328, 329, 383,416, AM-8, obręb nr 1 Lwówek Śląski;

563, 481/19, 481/17, 565, 510, AM-9, obręb nr 1 Lwówek Śląski

 27.10.2017r.  -  

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 2677
14 listopada 2017 15:07 Marek Majgier - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2017 14:42 Marek Majgier - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2017 14:25 Marek Majgier - Zmiana treści zakładki.