Zgłoszenia budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

 

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;

3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

   

Lp.

Imię i nazwisko

(nazwa inwestora)

Adres i opis

projektowanego obiektu

Data doręczenia

zgłoszenia

Data wniesienia

sprzeciwu

informacja

o braku sprzeciwku

1. Joanna Tomaszunas - Błaszczyk i Piotr Błaszczyk

działka Nr 56/4, obręb nr 1 miasta Wleń

budynek parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 146,75m2, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 28 stopni


03.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
2. Kinga Kowaluk-Ficek

działka nr 537/4  w obrębie Pławna gmina Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny (parter i poddasze) z dachem dwuspadowym symetrycznym o  kątach  pochylenia  połaci  45 stopni  wraz  z  bezodpływowym zbiornikiem na  nieczystości ciekłe,  studnią  głębinową o głębokości do 30 m i zjazdem indy- widualnym na drogę gminną (działkę nr 536/2)


08.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
3. Ilona i Paweł Witkowscy

działka nr 519/1  w obrębie Rębiszów gmina Mirsk

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem czterospadowym  o  kątach pochylenia  połaci  30 stopni


28.07.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
4.

Piotr Ciechanowski

działka nr 703/2  w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym  o  kątach  pochylenia  połaci  40 stopni


31.07.2015r - zgłoszenie wycofane
5. Robert Karnicki

działka nr 35/2  w obrębie nr 1 Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym  o  kątach  pochylenia  połaci  30 stopni


03.08.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
6. Karolina Rojecka

działka nr 868/5 w obrębie nr 2 miasta Lwówek Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


26.08.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
7. Daniel Wengorek

działka nr 294/2 w obrębie Sobota gm. Lwówek Ślaski wraz ze zjazdem indywidualnym na działce nr 296/4

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy o kątach pochylenia połaci 35 stopni.


 29.09.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
8. Ryszard Dzik

działka nr 393/1 w obrębie Kamień gm. Mirsk wraz ze zjazdem i przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce nr 280 (drodze gminnej)

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, niepodpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


 30.11.2015r. - po uzupełnieniu projektu budowlanego oraz upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
9. Edyta Mrozik

działka nr 589/2 w obrębie Zbylutów gm. Lwówek Śląski

przebudowa poddasza budynku mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne.


 13.11.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
10. Bożena i Krzysztof Denisienko

działka nr 129/19 w obrębie Nr 3 Gryfów Śląski

budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnosto- stojący, częściowo podpiwniczony, ilość kondygnacji nadziemnych : dwie - parter i poddasze użytkowe.


 14.12.2015r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
11. Henryk Szylar

działka nr 88/2 w obrębie Skorzynica gmina Lwówek Śląski

nadbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego, wolnostostojącego, podpiwnicyonego, ilość kondygnacji nadziemnych : 3.


15.01.2016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
12. Magdalenia, Patryk Łankowscy

działka nr 904/4 w obrębie nr 2 Miasta Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


03.03.2016r. - decyzja o sprzeciwie
13. Katarzyna i Piotr Klebanowicz

działka nr 49/16 w obrębie Mojesz, gm. Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny jednokondygnacyjny (poddasze nie użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


12.04.2016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
14. Wojciech Matyasz

działka nr 331/1 w obrębie Przecznica, gm. Mirsk

przebudowa wraz z rozbudową budynku mieszkalno-gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej na lokal użytkowy


31.05.2016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
15. Magdalenia, Patryk Łankowscy

działka nr 904/4 w obrębie nr 2 Miasta Lwówek Śląski

jednorodzinny budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 40 stopni.


 24.06.2016r. - po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
16. Magdalena Rozum

działka nr 234/6 w miejscowości Wojciechów

jednorodzinny budynek mieszkalny z wiatą garażową, dwukondygnacyjny (poddasze użytkowe). Dach dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 45 stopni. 14.09.21016r. -  po upływie ustawowego terminu nie wniesiono sprzeciwu
17. Wojciech Bołoz

działka nr 328/ obręb 0012 Mroczkowice, jednostka ewidencyjna 021204_5 Mirsk

 

przebudowa części jednorodzinnego budynku mieszkalnego

 

27.01.2017r.    

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2015, 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 1806
31 stycznia 2017, 11:30 Łukasz Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2017, 11:29 Łukasz Strzelecki - Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2017, 11:29 Łukasz Strzelecki - Zmiana treści zakładki.