Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Kadencji 2006-2010 Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Przedmiotem działania komisji są zadania z zakresu:
1) finansów powiatu,
2) geodezji, kartografii i katastru,
3) gospodarki nieruchomościami,
4) administracji architektoniczno-budowlanej,
5) gospodarki wodnej,
6) ochrony środowiska i przyrody,
7) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
8) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szymańska
Ilość wyświetleń: 186642
22 września 2016 11:20 Edyta Recka - Usunięcie członka komisji.
23 lutego 2016 07:05 Edyta Recka - Usunięcie członka komisji.
04 stycznia 2016 11:32 Edyta Recka - Dodanie członka komisji: Członek komisji.