Komisja Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Przedmiotem dziłóania komisji są zadania z zakresu:

1. finansów powiatu,
2. geodezji, kartografii i katastru,
3. gospodarki nieruchomościami,
4. administarcji architektoniczno - budowlanej,
5. gospodarki wodnej,
6. ochrony środowiska i przyrody,
7. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
8. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9. transportu zbiorowego i dróg publicznych,

Skład

Członek Komisji

Sekretarz

Wiceprzewodniczący

Członek Komisji

Członek Komisji

Przewodniczący

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szymańska
Ilość wyświetleń: 192011
13 lutego 2018 09:27 Edyta Recka - Aktualizacja danych członka komisji: Członek komisji.
13 lutego 2018 09:27 Edyta Recka - Aktualizacja danych członka komisji: Członek komisji.
13 lutego 2018 09:27 Edyta Recka - Aktualizacja danych członka komisji: Członek komisji.