Rejestr zmian

20 października 2017 15:06 2 dni temu

Przetargi: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.

Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dawid Kopeć

20 października 2017 13:27 2 dni temu

Konkursy na stanowisko: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Dodanie załącznika [nabor_na_stanowisko_glownego_ksiegowego_w_zsoiz_w_lwowku_slaski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emilia Lech

20 października 2017 13:24 2 dni temu

Nabór pracowników: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Dodanie załącznika [nabor_na_stanowisko_glownego_ksiegowego_w_zsoiz_w_lwowku_slaski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Emilia Lech

20 października 2017 10:57 2 dni temu

Przetargi: Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego, w sezonie zimowym 2017/2018

Dodanie załącznika [wyniki_zim_utrz_chodnikow_woj_internet.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Piaskowska

20 października 2017 09:29 2 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenie Nr OR.46.2017 Starosty Lwóweckiego z dnia 25 września 2017 r w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Dodanie załącznika [zarzadzemie_nr_or462017_w_sprawie_podania_do_wiadomosci_wykazu_nieruc homosci_przeznaczonych_do_zbycia_w_drodze_bezprzetargowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Kuligowska

20 października 2017 09:27 2 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenie Nr OR.47.2017 Starosty Lwóweckiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia polegającego na: Zakupie sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz...

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or_47_2017_w_sprawie_powolania_komisji_do_odbioru_zamo wienia_polegajacego_na_zakupie_sprzetu_pomiarowego_i_informatycznego_o raz_oprogramowania_dla_powiatu_lwoweckiego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Kuligowska

20 października 2017 09:23 2 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenie Nr OR.50.2017 Starosty Lwóweckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i uchwalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor...

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or502017_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_i_uch walenia_regulaminu_pracy_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_na_stanowis ko_podinspektor_w_wydziale_architektury_i_budownictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Kuligowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 262526