Rejestr zmian

20 października 2017 09:16 3 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenie Nr OR.49.2017 Starosty Lwóweckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i uchwalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor...

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or492017__w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej_i_uc hwalenia_regulaminu_pracy_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_na_stanowi sko_podinspekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Kuligowska

20 października 2017 09:12 3 dni temu

Zarządzenia: Zarządzenie Nr OR.48.2017 Starosty Lwóweckiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or_482017_w_sprawie_powolania_komisji_do_przeprowadzan ia_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Anna Kuligowska

19 października 2017 14:24 3 dni temu

Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Wykonanie operatu szacunkowego"

Dodanie załącznika [zal_2_projekt_umowy_ploczki_g.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Kobylak

19 października 2017 14:23 3 dni temu

Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Wykonanie operatu szacunkowego"

Dodanie załącznika [zal_1_formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Kobylak

19 października 2017 14:23 3 dni temu

Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Wykonanie operatu szacunkowego"

Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Kobylak

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 262633