Stanowiska

Starosta Lwówecki

Wicestarosta Lwówecki

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

p.o Geodeta Powiatowy, Kierownik Ośrodka Dokumentacj Geodezyjnej i kartograficznej

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawości

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej

Podinspektor ds. Obsługi Zarządu Powiatu

Inspektor ds. zamówień publicznych

Podinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. Kadr

Podinspektor ds. Gospodarki Wodnej i Rybactwa

Podinspektor ds. Ochrony Gruntów i Rekultywacji

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Audytor wewnętrzny

Inspektor w Wydziałe Architektury i Budownictwa

Inspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor ds Rejestracji Pojazdów

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg powiatowych

Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

Specjalista ds Ewidencji Gruntów i Budynków

Inspektor ds Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Inspektor ds. informacji i promocji

Referent w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Inspektor ds. rozwoju i integracji europejskiej

inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

Kierowca -Konserwator

Inspektor ds.gospodarowania mieniem powiatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Inspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego

sprzątaczka

sprzątaczka

specjalista ds.zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor ds. obronnych/Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych

Pomoc Administracyjna w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

Inspektor ds. płac i rozliczeń

Archiwista

inspektor w wydziale Infrastruktury Społecznej

referent ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

sprzątaczka

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Młodszy Referent w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Młodszy Referent w wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Pomoc administracyjna w wydziale Organizacyjno Prawnym

Referent w wydziale Budżetu i Finansów

Inspektor w wydziale Architektury i Budownictwa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008, 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 34912
23 stycznia 2017, 10:58 Łukasz Strzelecki - Usunięcie stanowiska: Inspektor w wydziale Architektury i Budownictwa.
23 stycznia 2017, 10:58 Łukasz Strzelecki - Usunięcie stanowiska: Geolog Powiatowy.
23 stycznia 2017, 10:57 Łukasz Strzelecki - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.