Stanowiska

Starosta Lwówecki

Wicestarosta Lwówecki

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

p.o Geodeta Powiatowy, Kierownik Ośrodka Dokumentacj Geodezyjnej i kartograficznej

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawości

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej

Podinspektor ds. Obsługi Zarządu Powiatu

Podinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. Kadr/Pełnomocnik OIN

Podinspektor ds. Gospodarki Wodnej i Rybactwa

Podinspektor ds. Ochrony Gruntów i Rekultywacji

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Inspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor d/s Rejestracji Pojazdów

Podinspektor ds Rejestracji Pojazdów

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg powiatowych

Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

Specjalista ds Ewidencji Gruntów i Budynków

Geodeta Powiatowy

Inspektor ds. informacji i promocji

Referent w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Inspektor ds. rozwoju i integracji europejskiej

inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

Kierowca -Konserwator

Inspektor ds.gospodarowania mieniem powiatu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Inspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego

sprzątaczka

sprzątaczka

specjalista ds.zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor ds. obronnych/Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych

Pomoc Administracyjna w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

Inspektor ds. płac i rozliczeń

Archiwista

inspektor w wydziale Infrastruktury Społecznej

referent ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego

sprzątaczka

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Młodszy Referent w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Pomoc Administracyjna w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Pomoc administracyjna w wydziale Organizacyjno Prawnym

Referent w wydziale Budżetu i Finansów

Inspektor w wydziale Architektury i Budownictwa

Geolog Powiatowy

Podinspektor w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Podinspektor w Powiatowym centrum Zarządzania Kryzysowego

Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Pomoc Administracyjna w Powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2008 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 36578
19 lipca 2017 14:42 Emilia Lech - Dodanie stanowiska: Pomoc Administracyjna w Powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.
19 lipca 2017 14:40 Emilia Lech - Dodanie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.
19 lipca 2017 14:38 Emilia Lech - Usunięcie stanowiska: Inspektor w Wydziałe Architektury i Budownictwa.