Zarządzenia

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Zarządzenie Nr 0135/18/08

                                               Starosty Lwóweckiego

z dnia 10 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

 

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami )

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuję komisję przeprowadzającą nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim w składzie:

 

Przewodniczący: Barbara Rosochacka-Horanin  - Sekretarz Powiatu                

Członkowie:

a) Jolanta Bilińska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

b) Mariusz Mendocha – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej

c) Emilia Lech – Podinspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

d) Monika Dobrucka – Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

 

zwaną dalej „komisją”.

 

 

§ 2

 

Do zadań komisji należy przeprowadzenie naboru, wyłonienie kandydatów na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, sporządzenie protokołu zawierającego uzasadnienie wyłonienia kandydatów.

 

 

§ 3

 

Ustala się Regulamin pracy komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Mendocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1755
10 lipca 2008 15:02 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
10 lipca 2008 15:01 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
10 lipca 2008 15:00 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumnetu.