Środowisko naturalne (2008)

Wybierz rok

L. Dz. 6746 - GŚ. 7644-6/o.n./2498/08 - dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Kopalnia Piaskowca JAN Zbylutów IV Jan Cołokidzi ul. Jemiołowa 15, 59-700 Bolesłaiwec

1. W dniu 22 października 2008 roku do Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek od Kopalnia Piaskowca "JAN" Zbylutów IV Jan Cołokidzi ul. Jemiołowa 15, 59-700 Bolesławiec o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 2. Pismem z dnia 24 października 2008 roku znak GŚ. 7644-6/o.n./2498/08...

L. Dz. 5512RPSR - GŚ. 7644-4-2/o.n./2241/08 - wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie Kopalni Bazaltu WOJCIECHÓW I w Wojciechowi Gm. Lubomierz złozony przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyzów

1. W dniu 25 września 2008 roku wpłynął wniosek przedsiębiorstwa "DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyzów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie Kopalnia Bazaltu "WOJCIECHÓW I" w Wojciechowie Gm. Lubomierz, 2. W dniu 2 października 2008 roku pismem znak GŚ....

L. Dz. 5973 GŚ. 7644/p.a./2205/08 - Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o przekazaniu zgodnie z kompetencjami zgłoszenia instalacji magazynowania gazu płynnego przez Firmę Bałtyk - Gaz Sp. z o.o. w Rakowicach Małych

1. W dniu 23 września 2008 roku otrzymaliśmy postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak GPNŚ 7610-11/2008 o przekazaniu zgodnie z kompetencjami zgłoszenia instalacji do magazynowania gazu płynnego przez firmę "Bałty-Gaz" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia - oddział Rakowice Małe 50, 59-600 Lwówek Śląski, 2....

L. Dz.7073 - GŚ. 7644-8/o.n./2607/08 - Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. stom. Grażyna Czyżyk Rębiszów 70, gm. Mirsk

1. W dniu 4 listopada 2008 roku otrzymaliśm pismo z informacją o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i sposobach gospodarowania nimi przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. stom. Grażyna Czyżyk Rębiszów 70, gm. Mirsk, 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano w/w informację do następujący instytucji: -...

L. Dz. nr 6047 - GŚ.7644-1/o.n./2234/08 - dotyczy informacji o wytworzonych odpadach

1. Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej we Wleniu przedłożył informację o wytworzonych odpadach oraz sposobie ghospodarowania nimi, 2. Pismem z dnia 2 października 2008 roku wezwano do uzupełnienia informacji wyszczególniając ilość poszczególnych rodzjaów odpadów.

L. dz. 5680 - GŚ.7651-4/2153/08 Akcja Sprzątanie Świata. Zakup niezbędnego sprzętu (worki, rękawiczki) do przeprowadzenia akcji na terenie poszczególnych gmin.

1. W dniu 09.09.2008 roku wpłynął wniosek Dyrektora Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim pismo nr 2003/2008 z prośbą o zabezpieczenie worków i rękawiczek w związku z planowaną akcją "Sprzątanie Świata". 2. W dniu 11.09.2008 roku wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Mirsk pismo nr ROŚ0711/1/2008...