Środowisko naturalne (2009)

Wybierz rok

L. Dz. 4192RPSR GŚ. 7644-11/p.a/1912/2009 - prośba Zarządu Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach o zmianę decyzji Starosty Lwóweckiego z dnia 27 stycznia 2009 r., znak: GŚ. 7644-15/p.a./2023/2008 w poprzez znieisenie obowiązku wykonywania pomiarów emisji do atmosfery substancji z emitorów.

1. W dniu 17 lipca 2009 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynęło pismo znak: DMG/4041/2009 z prośba Zarządku Kopalni Gispu i Anhydrytu "Nowy Ląd" w Niwnicach o zmianę decyzji Starosty Lwóweckiego z dnia 27 stycznia 2009 r. zank: HŚ. 7644-15/p.a./2023/2008...

L. Dz. 4455 GŚ. 7644-11/o./1819/09 - wniosek Zakładu Handlowego MAGRAD Radosław Wolski Włodzice Wielkie, 59-600 Lwówek Śląski o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

1. W dniu 7 lipca 2009 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek Zakładu Handlowego "MAGRAD" Radosław Wolski Włodzice Wielkie, 59-600 Lwówek Śląski w sprawie wydania decyzji zezwalającej na zbieranie i transport odpadów. Odpady będą gromadzone...

L.Dz. 2408 GŚ.7644-10/o.n./1053/2009 - Wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego INTER-BAUPOL Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu Lwóweckiego (demontaż odpadów zawierających azbest).

1. W dniu 20 kwietnia 2009 r. do Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego INTER-BAUPOL ul. Tadeusza Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu Lwóweckiego (demontaż odpadów zawierających azbest), 2....

L.Dz.3931GŚ.7644-8/p.a./1628/2009 - Zgłoszenie instalacji Lakiernia proszkowa do pokrycia powłokami farb proszkowych detali metalowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECH-MOT IMPORT-EXPORT Krzysztof Ogiejko Karłowiec 23, 59-630 Mirsk

1. W dniu 12 czerwca 2009 roku do Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynęło zgłoszenie instalacji "Lakiernia proszkowa do pokrywania powłokami farb proszkowych detali metalowych" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TECH-MOT" Import-Export Krzysztof Ogiejko Karłowiec 23, 59-630 Mirsk, 2. W dniu 22 czerwca 2009 r. Wydział...

L. Dz. 1527 - GŚ. 7644-2/o./610/2009 - dotyczy wniosku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk odpadu poza instalacją

1. W dniu 13 marca 2009 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki NIeruchomościami Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek ZBGKiM w Gryfowie Śląskim o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk poza instalacją odpadu (ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni ścieków...

L. Dz. 1306RPSR - GŚ. 7644-1/o./544/09 - dotyczy wniosku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim o zmianę decyzji Starosty Lwóweckiego z dnia 14 grudnia 2006 r. znak: GŚ. 7644-23/o./1953/06 zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wieży, gm. Gryfów Śląski w zakresie zmiany nr działku na której znajduje się składowisko

1. W dniu 6 marca 2009 roku do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek ZBGKiM w Gryfowie Śląskim o zmianę decyzji Starosty Lwóweckiego w zakresie zmiany błędnie podanego numeru działki na której usytuowane jest składowisko, 2. W dniu 11 marca 2009 r. Wydział Ochrony Środowiska...

L. Dz. 2525 - GŚ. 7644-12/o.n./1117/2009 - dotyczy informacj o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i sposobach gospodarowania mini, złożonej przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatologii Maria Witczak ul. Kolejowa 25, 59-620 Gryfów Śląski

1. W dniu 27 kwietnia 2009 roku do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęła informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Lekarz Stomatolog Mareia Witczak ul. Kolejowa 25, 59-620 Gryfów Śląski, 2. W dniu 27 kwietnia 2009 roku pismam...

L. Dz. 2391 - GŚ. 7644-11/o.n./1057/2009 - dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, złożonej przez Indywidualną Praktykę Lekarską Lekarz Stomatolog Wojciech Znamirowski ul. Morcinka 7/104, 59-600 Lwówek Śląski

1. W dniu 22 kwietnia 2009 roku do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęła informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi przez Indywidualną Praktykę Lekarską Lekarz Stomatolog Wojciech Znamirowski ul. Morcinka 7/104, 59-600 Lwówek Śląski, 2. W dniu 23 kwietnia 2009 roku pismam znak GŚ.7644-11/o.n./1057/2009 informację...

L. Dz. nr 1932RPSR - GŚ. 7644-5/p.a./792/2009 - dotyczy prośby o interwencję w sprawie działalności piekarni przy Placu Wolności 1 w Mirsku.

1. W dniu 31 marca2009 roku do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek z prośbą o interwencję w sprawie dziłaności piekarni przy Placu Wolności nr 1 w Mirsku. 2. W dniu 6 kwietnia 2009 roku została przeprowadzona kontrola piekarni przy Placu Wolności nr 1...

L. Dz. 515 GŚ.7644-3/o.n./190/09 - dotyczy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsiębiorstwa Transport Roboty Ziemne S.C. Stanisław Mrozik, Tomasz Mrozik Mojesz 11 A, 59-600 Lwówek Śląski

1. W dniu 29 stycznia 2009 roku do Wydziału ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami wpłynła wniosek przedsiębiorstwa Transport Roboty Ziemne S.C. Stanisław Mrozik, Tomasz Mrozik Mojesz 11 A, 59-600 Lwówek Śląski o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 2. W dniu 2 lutego 2009 roku pismem...