Środowisko naturalne (2012)

Wybierz rok

L.dz.5235.2012.RPSR GŚ.6123.130.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 09 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.30.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego, parterowego z poddaszem...

L.dz.5209.2012.RPSR GŚ.6123.126.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.39.2012.4 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja w/w inwestycji planowana jest w obrębie ewidencyjnym...

L.dz.5102.2012.RPSR GŚ.672.17.2012 dotyczy uzgodnienia przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk.

1.Dnia 02 listopada 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach działki nr 26/1 i część działki nr 26/2 obręb Mirsk II. 2. Dnia 20 listopada 2012 roku Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim wydał...

L.dz.5211.2012.RPSR GŚ.6123.127.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.22.3.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego...

L.dz.9071.2012.DG GŚ.6123.124.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6730.16.2.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej do produkcji żelbetowych prefabrykowanych modułów...

L.dz.9072.2012.DG GŚ.6123.125.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6730.17.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.5148.2012.RPSR GS.6123.123.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 06 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.38.2012.4 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z agroturystyką....

L.dz.9083.2012.DG GŚ.6123.129.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 09 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ..6730.18.2.2012. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie magazynu na płody rolne i maszyny rolnicze w ramach prowadzonego...

L.dz.5210.2012.RPSR GŚ.6123.128.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.27.5.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz niezbędnych obiektów i urządzeń...

L.dz.8937.2012.DG GŚ.6124.47.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 05 listopada 2012 roku wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,0250 ha pochodzenia mineralnego Ps III klasy, przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w obrębie ewidencyjnym...