Środowisko naturalne

Wybierz rok

L.dz.5056.2012.RPSR GŚ.6123.120.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 31 października 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.23.3.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.5055.2012.RPSR GŚ.6123.119.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 31 października 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.2.4.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych...

L.dz.8699.2012.DG GŚ.6124.46.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 25 października 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0533 ha użytku Ł IV klasy w granicach działki nr 1579/2, w obrębie ewidencyjnym Pławna AM 3 gmina Lubomierz, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.8537.2012.DG GŚ.6124.45.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 11 października 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0350 ha w tym użytku Lz IV klasy o powierzchni 0,0110 ha i Ps IV klasy o powierzchni 0,0080 ha w granicach działek nr 179/6 i 179/10 w obrębie ewidencyjnym Dębowy...

L.dz.4728.2012.RPSR GŚ.6123.118.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 12 października 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.3.5.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.469.2012.RPSR GŚ.6123.117.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 10 października 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.24.4..2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.4586.2012.RPSR GŚ.6123.116.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 października 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.36.2012.4 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego....

L.dz.8192.2012.DG GŚ.6124.44.2012 dotyczy wyłąćzenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 10 października 2012 roku wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,1788 ha pochodzenia mineralnego w tym: R IIIb klasy o powierzchni 0,0475 ha i R IVa klasy o powierzchni 0,1313 ha przeznaczonego pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego...

L.dz.4272.2012.RPSR GŚ.6122.1.2012 dotyczy rekultywacji gruntów pokopalnianych.

1. Dnia 17 września 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowe ,,PRI – BAZALT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rębiszów 200, 59-630 Mirsk dotyczącym wydania decyzji o wykonaniu rekultywacji w kierunku leśnym terenów bezumownie zajętych przez kopalnię, położonych w granicach...

L.dz.4579.2012.RPSR GŚ.6123.115.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 05 października 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.27.2012.3 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja w/w inwestycji planowana jest w obrębie ewidencyjnym...