Środowisko naturalne

Wybierz rok

L.dz.4036.2012.RPSR GŚ.672.12.2012 dotyczy uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała, gmina Lwówek Śląski.

1.Dnia 31 sierpnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała, gmina Lwówek Śląski. 2. Dnia 18 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim wydał postanowienie znak:GŚ.672.12.2012.2...

L.dz. 4435.2012.DG GŚ.6123.113.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 52/2 obręb Giebułtów, gmina Mirsk.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 28 września 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.30.2012.5 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wiaty. Realizacja...

L.dz. 7788.2012.DG GŚ.6124.43.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 353/6 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk.

1.Dnia 27 września 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0490 ha użytku Ps IV klasy w granicach działki nr 353/6 w obrębie Mroczkowice AM 1 gmina Mirsk, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z terenem utwardzonym. 2....

L.dz. 4388.2012.RPSR GŚ.6124.42.2012.2 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki n12 obręb Płóczki Dolne, gmina Lwówek Śląski.

1.Dnia 26 września 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osób fizycznych w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0240 ha użytku Ps IV klasy w granicach działki nr 12 w obrębie Płóczki Dolne AM 1 gmina Lwówek Śląski, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz. 4310.2012.RPSR GŚ.6123.112.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych inwestycji celu publicznego pn.,, Budowa zbiorników retencyjnych na terenie nieczynnej żwirowni w Leśnictwie Kamienno Oddz. 24".

1. Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 19 września 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6733.8.2012.6 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa zbiorników retencyjnych na terenie nieczynnej żwirowni...

L.dz.7622.2012.DG GŚ.6124.41.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 367/2 obręb Rakowice Wielkie, gmina Lwówek Śląski

1. Do tut. Starostwa wpłynął dnia 20 września 2012 r., wniosek od osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0489 ha użytku R IVa klasy w granicach działki nr 367/2 w obrębie Rakowice Wielkie AM 2 gmina Lwówek Śląski, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.4015.2012.RPSR GŚ.6123.108.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 651 obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 30 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.18.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,...

L.dz. 4013.2012.RPSR GŚ.6123.109.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów warunków zabudowy dla działki nr 651 obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 30 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.19.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,...

L.dz.4012.2012.RPSR GŚ.6123.110.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 651 obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 30 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.20.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz. 6798.2012.DG GŚ.6123.107.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 80/1 obręb Pieszków, gmina Lwówek Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 27 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6730.15.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...