Środowisko naturalne

Wybierz rok

L. dz. 5680 - GŚ.7651-4/2153/08 Akcja Sprzątanie Świata. Zakup niezbędnego sprzętu (worki, rękawiczki) do przeprowadzenia akcji na terenie poszczególnych gmin.

1. W dniu 09.09.2008 roku wpłynął wniosek Dyrektora Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim pismo nr 2003/2008 z prośbą o zabezpieczenie worków i rękawiczek w związku z planowaną akcją "Sprzątanie Świata". 2. W dniu 11.09.2008 roku wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Mirsk pismo nr ROŚ0711/1/2008...