Środowisko naturalne

Wybierz rok

L.dz. 3130.2012.RPSR GŚ.6123.84.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 5/1 obręb Golejów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.15.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych...

L.dz.3123.2012.RPSR GŚ.6123.90.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 180/7 obręb Golejów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.16.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych...

L.dz.3126.2012.RPSR GŚ.6123.87.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 80/2 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.21.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych...

L.dz.3124.2012.RPSR GŚ.6123.88.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 17/3 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.17.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

L.dz.3125.2012.RPSR GŚ.6123.89.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 17/2 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.18.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym...

L.dz.3129.2012.RPSR GŚ.6123.85.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 86/5 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.19.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym...

L.dz.3127.2012.RPSR GŚ.6123.86.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 86/6 obreb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 02 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.20.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zabudowy zagrodowej, tj.: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych...

L.dz.5223.2012.DG GŚ.6123.82.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 343/1 obręb Mojesz, gmina Lwówek Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 27 czerwca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ..6730.11.2.2012. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budowanego budynku gospodarczo-garażowego z...

L.dz. 5287.2012.DG GŚ.6124.31.2012.2 dotyczy wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w granicach działki nr 873 obręb Płóczki Górne, gmina Lwówek Śląski.

1.Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 29 czerwca 2012 roku wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,0499 ha pochodzenia mineralnego Ps III klasy, przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w obrębie ewidencyjnym...

L.dz.3069.2012.RPSR GŚ.6123.83.2012.2 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 518/1 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 28 czerwca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.14.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego z wbudowanym garażem. Realizacja...