Przetargi (2008)

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 146/136/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 8 grudnia 2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 85/9 o pow. 1,4589 ha , położona w Rakowicach Wielkich działka nr 234/8...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz 372 o pow. 0,1759 ha ( udział 4270/10000)

Załącznik do Uchwały Nr 145/133/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 4 grudnia.2008 r. Lwówek Śląski, dnia 4. 12. 2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261...

Przetarg na sprzedaz nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku o. Przecznica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 85/9 o pow. 1,4589 ha- Rakowice Wielkie, dz nr 234/8 o pow. 0,9662 ha-Rakowice Małe

Lwówek Śląski, dnia 27.10.2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Przetarg na wynajem wolnych pomieszczeń w budynku starego szpitala w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na wynajem wolnych pomieszczeń Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze w budynku „starego” szpitala w Lwówku Śląskim, położonego na działce nr 172/5 o pow. 0,1734 ha położonej w obrębie I...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 165/3 o pow. 0,1693 ha położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 165/3 o pow. 1693 m2 ,obręb Lwówek Śląski – I . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 198.352,00 zł (słownie:...

Przetarg na sprzedaz nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 138 - 145

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 138 o pow. 0,0878 ha Cena wywoławcza – 27.003,00 zł (...

Przetarg na wynajem wolnych pomieszczeń na drugim piętrze w budynku "starego" szpitala w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem wolnych pomieszczeń Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze w budynku „starego” szpitala w Lwówku Śląskim, położonego na działce nr 172/2 (będącej w trakcie podziału geodezyjnego) o...