Przetargi (2009)

Wybierz rok

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 o pow. 1,4459 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 139, 141, 142, 143, 144, 145

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż sześciu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 139 o pow. 0,0883 ha Cena wywoławcza – 18.429,00...

wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - dz. nr 372 o pow. 0,1759 ha położona w Lwówku Śląskim, której Powiat Lwówecki jest właścicielem w udziale 4270/10000

Lwówek Śląski, dnia 7.12.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - dz. nr 372 o pow. 0,1759 ha położona w Lwówku Śląskim, której Powiat Lwówecki jest właścicielem w udziale 4270/10000

Lwówek Śląski, dnia 27.10.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie III Gryfowa Ślaskiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138,139,140,141,142,143,144,145.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 138 o pow. 0,0878 ha Cena wywoławcza – 27.003,00 zł ( słownie:...

Wykaz nieruchomości przeznaczonuch do sprzedaży - garaże C w Rakowicach Wielkich

Lwówek Śląski, dnia 9 września 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 215/30 o pow. 1656 m2 położona w obrębie IV Lwówka Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 9 września 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 309/64 o pow. 1440 m2 położona w Rakowicach Wielkich zabudowana pawilonem mieszkalnym byłego internatu szkolnego

Lwówek Śląski, dnia 25 sierpnia 2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia...

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574-1 położonej w Rębiszowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rębiszowie w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.210,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dziesięć...