Przetargi (2010)

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego zabudowanej budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie I Lwówka Ślaskiego i obrębie III Gryfowa Śląskeigo przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: - 172/3 o pow. 0,4316 ha, - 172/4 o pow. 0,0310 ha, - 172/7 o pow. 0,0163 ha, - 172/10 o pow. 0,0688 ha, - 165/1 o pow. 0,3307 ha położone...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy (dot. dz. nr 172/8 położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego)

Lwówek Śląski, dnia 10 listopada 2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 141, 143, 145, 146 połozonych w obrebie III Gryfowa Śląskeigo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 141 o pow. 0,1050 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lwówek Śląski, dnia 7 września 2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego - działki nr: 139, 141, 143, 144, 145, 146 polożonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

Załącznik do Uchwały Nr 252/63/10 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 17 sierpnia 2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech boksów garażowych położonych w Rakowicach Wielkich posadowionych na działkach nr 309/52, 309/56, 309/59

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego, położonych w Rakowicach Wielkich w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1. działka nr 309/52 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działek nr: 139, 141, 143, 144, 145 i 146 położonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 21 lipca 2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...