Przetargi (2011)

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla...

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Lwówek Śląski

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA O KRES DO 3 LAT Stosownie do art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 35 ust. 1 i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity DZ.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) Starosta Lwówecki...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości - dz. nr 172/8 połozona w obrębie I Lwówka Śląskiego zabudowana budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomosci położonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 97/27 o pow. 0,2257 ha, wraz z przynależnym udziałem w działce oznaczonej numerem 97/34...

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 145, 146 położone w obrebie III Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 145 o pow. 0,1158 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. ...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na dzierżwę nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim zabudowanej budynkiem prosektorium

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33 obręb III Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 6.05.2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 38/3 obręb II Gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 6.05.2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 143, 145, 146 obręb III gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 143 o pow. 0,0991 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3. ...