Przetargi

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działki nr 152/5 położonej w obrębie III Gryfowa Śląskeigo

Lwówek Śląski, dnia 28 sierpnia 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działki nr 139/1 położonej w Nielestnie

Lwówek Śląski, dnia 28 sierpnia 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. dz. nr 146/13 i 146/14 połozonych w obrębie Rakowice Wielkie

Lwówek Śląski, dnia 25.07.2012 r. Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - budynek prosektorium w Gryfowie Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 20 lipca 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60/11 o pow. 343 m2 położonej w obrębie Kotliska

Lwówek Śląski, dnia 11 lipca 2012 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego sie w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/29 o pow. 0,2031 ha. Dla...

Przetarg ustny ograniczony na dzierzawę prosektorium w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy...

Przetarg na dzierżawę kanału Młynówki w Dębowym Gaju

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębowym Gaju stanowiącej kanał Młynówki Rodzaj przetargu: Nieograniczony ustny OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa - kanał Młynówki w Dębowym Gaju

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony – 20 lat Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651 ze zmianami), Starosta...

Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Lwówek Śląski, dnia 11 stycznia 2012 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA WEDŁUG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA r. w Lp. Nr działki Obręb geodezyjny Pow....