Wydział Infrastruktury Społecznej (IS)

1. Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją:
a) szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych;
b) szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych;
c) szkół policealnych;
d) specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych;
e) internatów;
f) innych placówek, dla których Powiat jest organem prowadzącym.

2. Udzielenie zezwolenia osobom prawnym i fizycznym na założenie i likwidację placówek typu, jak w pkt.1.

3. Prowadzenie sprawa z zakresu udzielania dotacji szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych.

4. Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych.

5. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

6. Tworzenie warunków do upowszechniania kultury i sztuki.

7. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym.

8. Planowanie i koordynacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym.

9. Tworzenie warunków upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

10. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu.

11. Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego zadań SP ZZOZ
w Lwówku Śląskim;

12. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem dostępności usług medycznych.

13. Planowanie i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

14. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

15. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Powiat funkcji organu tworzącego wobec powiatowych zakładów ochrony zdrowia.

16. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim.

17. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lwówku Śląskim w zakresie ustalania profili zawodowych szkół.

18. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

19. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6566
24 maja 2018 12:03 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej.
24 maja 2018 12:02 Łukasz Strzelecki - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej.
21 września 2017 09:38 Łukasz Strzelecki - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej.