Wydział Budżetu i Finansów (FN)

Do zadań wydziału FN należy:
1) Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego zgodnie z przepisami i zasadami rachunkowości budżetowej,
2) Sporządzania sprawozdawczości budżetowej w wymaganym zakresie,
3) Realizowanie procedur w zakresie opracowywania budżetu Powiatu i dokonywania zmian w budżecie,
4) Bieżące prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
5) Bieżąca kontrola realizacji planu dochodów budżetowych,
6) Dokonywanie rozliczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
7) Terminowe regulowanie zobowiązań budżetu Powiatu i Starostwa,
8) Przygotowywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych,
9) Rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Starostwa,
10) Rozliczanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu,
11) Wykonywanie doraźnej kontroli problemowych w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych Powiatu.
12) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału,
13) Prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie,
14) Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przestrzegania prawa finansowego,
15) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Stanowiska

Skarbnik Powiatu

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

PodInspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów

Referent w wydziale Budżetu i Finansów

Podinspektor ds. płac i rozliczeń

Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2010 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 4103
21 września 2017 09:33 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów.
21 września 2017 09:32 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. płac i rozliczeń.
21 września 2017 09:30 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Podinspektor w wydziale Budżetu i Finansów.