Zespół Radców Prawnych (ZP)

Do zadań ZP należy:
a) Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
b) Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Wydziałów;
c) Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat i Starostwo, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
d) Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów prawa miejscowego, decyzji administracyjnych i postanowień;
e) Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących działania Zarządu Powiatu, Starosty, Starostwa oraz Powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a także w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielanych tym jednostkom;
f) Informowanie Zarządu Powiatu, Starosty i Naczelników o zmianach w przepisach prawnych dotyczących Powiatu,
g) Uczestnictwo w obradach sesji Rady Powiatu z głosem doradczym i na polecenie Starosty na posiedzeniach Zarządu Powiatu.

Stanowiska

Radca Prawny

Radca Prawny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2008 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4471
21 września 2017 09:41 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.
21 września 2017 09:41 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.
21 września 2017 09:39 Łukasz Strzelecki - Usunięcie stanowiska: Radca prawny.