Przetargi

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. nieruchomości położonej w obrębie II Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372, której Powiat Lwówecki jest właścicelem w 1705/10000 części

Lwówek Śląski, dnia 25 października 2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych kompleksem budynkówi budowli DPS w Mirsku oddział w Przecznicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 336 o pow. 3500 m2 , 261/1 o pow. 1800 m2 332/3 o pow. 128 m2 386/4 o pow. 150 m2 (udział ½ ) zabudowanych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomości położone w Przecznicy, zabudowane kompleksem budynków Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

Lwówek Śląski, dnia 3 października 2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...