Przetargi (2011)

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. nieruchomości położonej w obrębie II Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372, której Powiat Lwówecki jest właścicelem w 1705/10000 części

Lwówek Śląski, dnia 25 października 2011 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości,...