Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 140/33/2005 z dnia 10 maja 2005

Uchwała Nr 140/33/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 maja 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski”, przedłożonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst...

uchwała Nr 140/32/2005 z dn.10 maja 2005

Uchwała Nr 140/32/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 maja 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski”, przedłożonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst...

uchwała Nr 137/30/2005 z dn.29 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr 137/30/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Stypendia drogą do matury” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz....

uchwała Nr 137/29/2005 z dn.29 kwietnia 2005

Uchwała Nr 137/29/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie likwidacji środków trwałych Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami). Zarząd Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje: § 1 Wyraża...

uchwała Nr 137/28/2005 z dnia 29 kwietnia 2005

UCHWAŁA Nr 137/28/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 137/27 z dnia 29 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr 137/27/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Lwóweckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2004 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie...

uchwała Nr 136/26/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

UCHWAŁA NR 136/26/05 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie sprzedaży środków trwałych Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż następujących...

uchwała Nr 136/25/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

UCHWAŁA Nr 136/25/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 136/24/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

Uchwała Nr 136/24/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przydzielenia środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śl. na 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r.: Dz....

uchwała Nr 136/23/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

Uchwała Nr 136/23 /05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/62/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego w trwałym zarządzie...