Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 153/722005 z dnia 26 lipca 2005r.

UCHWAŁA Nr 154/72/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)...

Uchwała na 153/74/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Uchwała Nr 154/ 74/ 05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w...

Uchwała Nr 153/73/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Uchwała Nr 154/73/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku...

uchwała Nr 153/71/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

UCHWAŁA NR 153/71/05/ ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie przekazania środka trwałego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę...

uchwała Nr 153/70/2005 z dnia 26 lipca 2005r

UCHWAŁA NR 153/70/2005 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu Leonardo da Vinci: PL/05/A/Plc/174006 pod nazwą „Aktywizacja bezrobotnych...