Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 133/13/2005 z dnia 8 luty 2005r

Uchwała Nr 133/13/ 05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/03/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy...

Uchwała nr 132/12/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 1.02.2005

UCHWAŁA Nr 132/12/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 126...

uchwała Nr 132/09/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/09/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 luty 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lubomierz”, przedłożonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:...

uchwała Nr 132/08/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/08/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 luty 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lubomierz”, przedłożonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U....

uchwała Nr 132/07/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/07/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 luty 2005 w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji działań w ramach „Powiatowego planu gospodarki odpadami Powiatu Lwóweckiego” na rok 2005 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z...

uchwała Nr 132/11/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/11/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/1/2002 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Powiatu Lwóweckiego w Powszechnej Kasie Oszczędności – Bank Polski S.A. Oddział Centrum Jelenia Góra ...

uchwała Nr 132/10/2005 z dnia 1 luty 2005r

Uchwała Nr 132/10/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Pani Teresy Trzaska Sekretarza Powiatu Lwóweckiego, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym...

uchwała Nr 130/05/2005 z dnia 25 stycznia 2005 roku

Uchwała Nr 130/05/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie upoważnienia Pana Marka Makowskiego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim do prowadzenia spraw z zakresu zarządu drogami. Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r....

uchwała Nr 126/122/2004 z dnia 28 grudnia 2004

Uchwała Nr 126/122/04 Zarząd Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i § 25 ust. 4 Statutu...

uchwała Nr 129/042005 z dnia 18 stycznia 2005

Uchwała Nr 129/04/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia programu działania Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim na rok 2005. Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (Uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003r....