Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 128/02/2005 z dn. 12 stycznia 2005r.

Uchwała Nr 128/02/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...

uchwała Nr 127/01/2005 z dnia 4 stycznia 2005 roku

UCHWAŁA NR 127/01/05 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań Zarządu Powiatu Lwóweckiego w zakresie rozwoju oświaty w Powiecie Lwóweckim Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz....

Uchwała Nr 126/123/2004 z dn.28 grudnia 2004r.

UCHWAŁA Nr 126/123/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

Uchwała Nr 124/121/2004 z dn.21.XII.2004

UCHWAŁA Nr 124/121/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

Uchwała Nr 94/55/2004

UCHWAŁA NR 94/55/2004 ZARZĄDU POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie przekazania środków trwałych Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na przekazanie...

Uchwała Nr 94/54/2004

UCHWAŁA NR 94/54/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz....

Uchwała Nr 94/53/2004

UCHWAŁA NR 94/53/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz....

Uchwała Nr 94/52/2004

UCHWAŁA NR 94/52/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz....