Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 136/24/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

Uchwała Nr 136/24/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przydzielenia środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śl. na 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r.: Dz....

uchwała Nr 136/23/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

Uchwała Nr 136/23 /05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/62/04 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego w trwałym zarządzie...

uchwała Nr 136/22/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

UCHWAŁA Nr 136/22/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 28 ust....

uchwała Nr 136/21/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.

Uchwała Nr 136/21/ 05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego wraz z udziałem wynoszącym 31,94 % w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 2...

uchwała Nr 136/20/2005 z dnia 28 lutego 2005r.

Uchwała Nr 136/ 20/ 05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001...

uchwała Nr 135/19/2005 z dn.23.02.2005r

Uchwała Nr 135/19/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 lutego 2005r w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz....

uchwała Nr 135/18/2005 zdnia 23.02.2005

Uchwała Nr 135/18/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 23. 02. 2005 r. w sprawie przydzielenia środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śl. na 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r.: Dz....

uchwała Nr 134/17/2005 z dn.15.02.2005r.

Uchwała Nr 134/17/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2005 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 29 ust.2 i 3 ustawy...

uchwała Nr 134/16/2005 z dn. 15.02.2005r

UCHWAŁA Nr 134/16/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 133/15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r

Uchwała Nr 133/15/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 116/95/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie...