Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 132/11/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku

Uchwała Nr 132/11/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/1/2002 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Powiatu Lwóweckiego w Powszechnej Kasie Oszczędności – Bank Polski S.A. Oddział Centrum Jelenia Góra ...

uchwała Nr 132/10/2005 z dnia 1 luty 2005r

Uchwała Nr 132/10/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 01 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Pani Teresy Trzaska Sekretarza Powiatu Lwóweckiego, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym...

uchwała Nr 130/05/2005 z dnia 25 stycznia 2005 roku

Uchwała Nr 130/05/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie upoważnienia Pana Marka Makowskiego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim do prowadzenia spraw z zakresu zarządu drogami. Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r....

uchwała Nr 126/122/2004 z dnia 28 grudnia 2004

Uchwała Nr 126/122/04 Zarząd Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i § 25 ust. 4 Statutu...

uchwała Nr 129/042005 z dnia 18 stycznia 2005

Uchwała Nr 129/04/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia programu działania Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim na rok 2005. Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (Uchwała Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003r....

uchwała Nr 128/03/2005 z dnia 12 stycznia 2005r.

Uchwała Nr 128/03/ 05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

uchwała Nr 128/02/2005 z dn. 12 stycznia 2005r.

Uchwała Nr 128/02/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...

uchwała Nr 127/01/2005 z dnia 4 stycznia 2005 roku

UCHWAŁA NR 127/01/05 ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań Zarządu Powiatu Lwóweckiego w zakresie rozwoju oświaty w Powiecie Lwóweckim Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz....

Uchwała Nr 126/123/2004 z dn.28 grudnia 2004r.

UCHWAŁA Nr 126/123/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

Uchwała Nr 124/121/2004 z dn.21.XII.2004

UCHWAŁA Nr 124/121/2004 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...