Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 147/50/2005 z dnia 14 czerwca 2005r

Uchwała Nr 147/50/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 14 czerwca 2005 r. W sprawie umorzenia wierzytelności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lwówku Śląskim. Na podstawie § 6 w związku § 3 ust. 1 pkt. 2, § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XV/61/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych...

uchwała Nr 147/52/2005 z dnia 14 czerwca 2005r

Uchwała Nr 147/52/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 14 czerwca 2005 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wleń”, przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U....

uchwała Nr 146/47/2005 z dnia 7 czerwca 2005r

Uchwała Nr 146/47/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 7 czerwca 2005 r . w sprawie zmiany Uchwały nr 37/59/2003r. Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Powiatu Lwóweckiego do uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków zwyczajnych Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja...

uchwała Nr 146/46/2005 z dnia 7 czerwca 2005r.

UCHWAŁA Nr 146/46/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21...

uchwała Nr 144/45/2005 z dnia 2 czerwca 2005

UCHWAŁA Nr 144/45/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat Lwówecki na wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym...

uchwała Nr 143/43/2005 z dnia 31 maja 2005 r

Uchwała Nr 143/43/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego Na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Rady Powiatu Lwóweckiego - przyjętego w uchwale z dnia 30 stycznia 2003 roku Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Lwóweckiego...

uchwała Nr 143/41/2005 z dnia 31 maja 2005r

U C H W A Ł A Nr 143/41/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005r w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia monitoringu wdrażania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Lwóweckiego Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,...

uchwała Nr 143/40/2005 z dnia 31 maja 2005

UCHWAŁA Nr 143/40/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2005 rok Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz...

uchwała Nr 143/44/2005 z dnia 31 maja 2005

Uchwała Nr 143/44/2005 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących dla potrzeb udzielenia dotacji szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz....

uchwała Nr 142/39/2005 z dnia 24 maja 2005

Uchwała Nr 142/39/05 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zawarcia umowy o zarządzaniu nieruchomością. Na podstawie art. 32 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia...