Uchwały Zarządu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 74/16/2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju.

Uchwała nr 74/15/2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 80/24/2004

w sprawie umorzenia wierzytelności rodziców biologicznychz tytułu opłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczychza 2003 rok.

Uchwała nr 81/26/2004

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponagimnazjalnych do zawierania umów z podmiotami prowadzącymi kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchwała nr 79/22/2004

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok

Uchwała nr 78/21/2004

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2004 rok.

Uchwała nr 74/17/2004

w sprawie zmiany uchwały nr 73/14/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat Lwówecki na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2496D Lwówek Śląski – Radłówka –Niwnice granica powiatu IV etap.

Uchwała nr 72/12/2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 69/05/2004

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy boksu na śmieci położonego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim

Uchwała nr 72/11/2004

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 17c na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.