Uchwały Zarządu (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 69/03/2004

w sprawie przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego

Uchwała nr 82/27/2004

w sprawie likwidacji środka trwałego

Uchwała nr 82/29/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Uchwała nr 82/28/2004

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego

Uchwała nr 81/25/2004

w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Planu Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2004 rok.

Uchwała nr 75/19/2004

w sprawie przekazania środka trwałego.

Uchwała nr 74/16/2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju.

Uchwała nr 74/15/2004

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 80/24/2004

w sprawie umorzenia wierzytelności rodziców biologicznychz tytułu opłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczychza 2003 rok.

Uchwała nr 81/26/2004

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponagimnazjalnych do zawierania umów z podmiotami prowadzącymi kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.