Uchwały Zarządu (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 83/23/08 z dn.04.03.08 w spr.likwidacji środka trwałego

Uchwała Nr 83/23/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie likwidacji środka trwałego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: § 1 ...