Uchwały Zarządu (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała Nr 25/50/07 z dnia 20 marca 2007r w spr.wyrażenia zgody na dzierżawę garażu będacego w trwałym zarządzie

UMOWA NR 4/2004r. Zawarta w dniu 06.września.2004r. w Nielestnie pomiędzy : Domem Pomocy Społecznej Nielestno 17 59-610 Wleń 616-12-28-875 Reprezentowanym przez : 1. Dyrektor - Bożena Gubicz 2. Główna Księgowa - Cecylia Smolińska zwanej dalej Zamawiającym, a „ZEMD- TECHNIKA DŻWIGOWA” –WOJCIECH...