Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 16, 59-620...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje orzecznika - lekarza psychiatry.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje orzecznika - lekarza psychiatry. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl., uprzejmie zawiadamia, że poszukuje lekarza psychiatry: posiadającego ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, ul. H. Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski, - Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski. 1. Stanowisko...

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko - Główny Księkowy

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 j.t.) OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY /nazwa stanowiska pracy/ Warunki pracy na tym stanowisku:...

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Lwówek Śląski 10 lipca 2015 r. Konkurs na członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Spółki z o.o z siedzibą w Lwówku Śląskim zaprasza do składania ofert na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego pod firmą : Powiatowe...