Nabór pracowników (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego kierującego pracą wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim

OR.2110. 2016 Lwówek Śląski 02.10.2016 Starosta Lwówecki na podstawie art.11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902) ogłasza nabór na stanowisko: Geodeta Powiatowy kierujący pracą wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze 1 etatu 1.Wymagania...

Nabór na stanowisko Inspektora w wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim

Starosta Lwówecki na podstawie art.11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j. t.) ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor w wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze 1 etatu 1.Wymagania niezbędne wykształcenie wyższe w zakresie architektura...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, ul. Zielona 12 ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. I. Wymagania niezbędne (formalne): posiadanie obywatelstwa polskiego; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika...

Nabór na stanowisko Geolog Powiatowy w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze 1/8 etatu

Starosta Lwówecki na podstawie art.11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j. t.) ogłasza nabór na stanowisko: Geolog Powiatowy w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze 1/8 etatu 1.Wymagania niezbędne wykształcenie...