Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko Inspektora w wydziale Architektury i Budownictwa

Nabór na stanowisko Inspektora w wydziale Architektury i Budownictwa

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. płac i rozliczeń

Nabór na stanowisko Podinspektor ds. płac i rozliczen

Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943) ogłasza nabór...

Nabór na stanowisko : pomoc nauczyciela w ZPEW w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w Lwówku Śląskim na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, Poz. 1458 z poźn. zm) ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi - pomoc nauczyciela...

Nabór na stanowisko referenta prawnego w wydziale Organizacyjno-Prawnym w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze całego etatu

Starosta Lwówecki na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 j. t..) ogłasza nabór na stanowisko: Referent Prawny w wydziale Organizacyjno-Prawnym w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w wymiarze całego etatu 1. Wymagania niezbędne wykształcenie wyższe prawnicze; znajomość...

Nabór na stanowisko referenta ds. kosztorysowania

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. kosztorysowania w wymiarze 1 pełny etat.