Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko urzędnicze: ds. obsługi osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na wolne stanowisko I. Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski II. Określenie stanowiska – Stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych III. Do naboru może przystąpić osoba,...

Nabór na stanowisko: młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji.

OGŁOSZENIE STAROSTY LWÓWECKIEGO O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25A. Określenie stanowiska urzędniczego: młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale...

Nabór na stanowisko: młodszy referent ds. systemu informacji o terenie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

OGŁOSZENIE STAROSTY LWÓWECKIEGO O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25A. Określenie stanowiska urzędniczego: młodszy referent ds. systemu informacji o terenie w wydziale Geodezji, Kartografii...

Konkurs na stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Starosta Lwówecki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim Al. Wojska polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa Wydziale...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko : Podinspektor ds. Rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim zatrudniono Panią Justynę Piechurską z Lwówka Śląskiego.

LISTA KANDTDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO: Podinspektor ds. Rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE STAROSWO POWIATOWE W LWÓWKU ŚLĄSKIM Podinspektor ds. Rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ………………………………………………………………….. ...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU STAROSTWO POWIATOWE W LWÓWKU ŚLĄSKIM Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami nazwa stanowiska pracy Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Mariusz Kowalski zamieszkały w Płóczkach Dolnych ...

Nabór na: Podinspektora ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE STAROSTY LWÓWECKIEGO O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25A. Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego w Wydziale...

Nabór na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE STAROSTY LWÓWECKIEGO O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski. Określenie stanowiska urzędniczego: kierownik. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym: 3.1. wymagania...