Konkursy (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku

Na podstawie pkt VII do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. Zarząd...

dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2011r.

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy...

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku

Na podstawie pkt VII do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011. ...