Środowisko naturalne (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz. 7371RPSR GŚ.7633-261/3001/08 dotyczy uzgodnienia inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu o dział konfekcjonowania i pomieszczenia magazynowe Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy Spółka Jawna w miejscowości Proszówka, gmina Gryfów Śląski.

1. Dnia 22 grudnia 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.EK.7624/7/10/08/a dotyczący uzgodnienia inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu o dział konfekcjonowania i pomieszczenia magazynowe Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy...

L.dz. 7810 GŚ.7633-258/2840/08 dotyczy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 195/6 obręb IV Lwówka Śląskiego.

1. Dnia 04 grudnia 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7331-30/03/2008 dotyczacy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 195/6 obręb IV lwówka Śląskiego gdzie planowana jest budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2....

L.dz. 7040RPSR dotyczy wycinki samosiejek drzew rosnących na działkach nr 811 i 817 w obrębie Rębiszów, gmina Mirsk.

1. Dnia 08 grudnia 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: ROŚ.7635/199/2008 dotyczący wycinki 35 sztuk samosiejek drzew z gatunku olcha rosnących na działkach nr 811 i 817 w obrębie Rębiszów, gmina Mirsk. 2. Dnia 23 grudnia 2008 roku Starosta Lwówecki wydał decyzję znak: GŚ.6132-130/w/2880/08...

L.dz. 6924RPSR GŚ.6132-129/w/2853/08 dotyczy wycinki drzew samosiejek olchy rosnących na działce nr 148 obręb Gajówka, gmina Mirsk.

1. Dnia 04 grudnia 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: ROŚ.6133/182/2007 dotyczący wycinki drzew samosiejek olchy rosnących na działce nr 148 obręb Gajówka, gmina Mirsk stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2. Dnia 23 grudnia 2008 roku Starosta Lwówecki wyraził zgodę pismem znak:...

L.dz. 6793RPSR GŚ. 6132-128/w/2801/08 dotyczy wycinki drzewa z gatunku klon rosnacego na działce nr 35 obręb Kamień, gmina Mirsk.

1. Dnia 28 listopada 2008 roku do tut. Starostwa wpłynąl wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: ROŚ.7635/201/2008 dotyczący wycinki drzewa z gatunku klon rosnacego na działce nr 35 obręb Kamień, gmina Mirsk. 2. Dnia 22 grudnia 2008 roku Starosta Lwówecki wydał decyzję znak: GŚ.6132-128/w/2801/08 zezwalającą na wycinkę wskazanego...

L.dz. 7607 GŚ.6132-125/w/2766/08 dotyczy wcinki samosiejek drzew rosnących na działce nr 154/3 w obrębie Górczyca, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia 26 listopada 2008 roku do tut. Starostwa wpłynąl wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7635-220/2008 dotyczący wcinki samosiejek drzew 20 sztuk z gatunku wierzba rosnących na działce nr 154/3 obręb Górczyca, gmina Lwówek Śląski. 2. Dnia 22 grudnia 2008 roku Starosta Lwówecki wydał decyzję...

L.dz. 7306 GŚ.6132-124/w/2672/08 dotyczy wycinki drzew rosnących na działce nr 243 obręb Golejów oraz na działkach nr 709 i 759 obręb Chmieleń, gmina Lubomierz.

1. Dnia 14 listopada 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT 7635/203/08 dotyczący wycinki drzew na działce nr 243 obręb Golejów ( 9 sztuk drzew z gatunku topola ) oraz na działce nr 709 obręb Chmieleń ( 15 sztuk drzew z gatunku wierzba karłowata) i na działce nr 759 obręb Chmieleń...

L.dz. 7824 GŚ.6132-126/w/2864/08 dotyczy wycinki drzew rosnących na działce nr 124/2 w obrębie III Lwówka Śląskiego.

1. Dnia 05 grudnia 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7635-227/2008 roku dotyczący wycinki drzew z gatunku lipa 2 sztuki i jednego z gatunku akacja rosnących na działce nr 124/2 obręb III Lwówka Śląskiego. 2. Dnia 19 grudnia 2008 roku Starosta Lwówecki wydał...

L.dz.7961 GŚ.6132-125/w/2906/08 dotyczy wycinki drzewa rosnącego na działce nr 93 obręb II Lwówka Śląskiego.

1. Dnia 10 grudnia 2008 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7635-228/2008 dotyczący wycinki drzewa z gatunku lipa rosnącego na działce nr 93 obręb II Lwówka Śląsk. 2. Dnia 19 grudnia 2008 roku Starosta Lwówecki wydał decyzję znak: GŚ.6132-125/w/2906/08 zezwalającą...

L. Dz. 6746 - GŚ. 7644-6/o.n./2498/08 - dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Kopalnia Piaskowca JAN Zbylutów IV Jan Cołokidzi ul. Jemiołowa 15, 59-700 Bolesłaiwec

1. W dniu 22 października 2008 roku do Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim wpłynął wniosek od Kopalnia Piaskowca "JAN" Zbylutów IV Jan Cołokidzi ul. Jemiołowa 15, 59-700 Bolesławiec o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 2. Pismem z dnia 24 października 2008 roku znak GŚ. 7644-6/o.n./2498/08...