Środowisko naturalne (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz. 8041 GŚ.7633-241/3257/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn zasilającej budynek jednorodzinny mieszkalny w miejscowości Lwówek Śląski, ul. Widokowa.

1. Dnia 02 grudnia 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7331-76/03/2009 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn zasilającej budynek jednorodzinny mieszkalny w miejscowości Lwówek...

L.dz. 7191RPSR GŚ.7633-240/3247/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika wody czystej projektowanej w granicach działek nr 258/3, 258/1 i 298 w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1. Dnia 02 grudnia 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.7331/65/09 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inewstycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika wody czystej przewidzianej do realizacji na działkach nr 258/3 ( działka...

L.dz. 7349RPSR GŚ.7633-247/3305/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 390 obręb Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.

1. Dnia 09 grudnia 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zmiany sposobu uzytkowania jego części z przeznaczeniem na usługi...

L.dz.7695 GŚ.7633-233/3114/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn zasilającej budynek mieszkalny w miejscowości Lwówek Śląski, ul. Polna.

1. Dnia 18 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7331-74/03/2009 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn zasilającej budynek mieszkalny w miejscowości...

L.dz. 7596 GŚ.7633-232/3092/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów warunków zabudowy dla działki nr 79 obręb Płóczki Dolne, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia 13 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7331-75/02/2009 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego z przybudowanym garażem wraz z infrastrukturą...

L.dz. 7705 GŚ.6132-146/w/3126/2009 dotyczy wycinki drzew rosnących na działce nr 487 obręb II Lwówek Śląski.

1. Dnia 19 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7635-245/2009 dotyczący wycinki 2 sztuk drzew z gatunku wierzba o obwodach pni 420 cm i 135 cm rosnących na działce nr 487 obręb II Lwówek Śląski będącej własnością Gminy Lwówek Śląski. 2. Dnia 09...

L.dz.7595 GŚ.7633-231/3091/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 195/5 w obrębie IV Lwówka Śląskiego.

1. Dnia 13 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Sląski znak: GPNŚ 7331-73/02/2009 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do realizacji...

L.dz. 6857RPSR GŚ.7633-228/3042/09 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 69/3 obręb Karłowiec, gmina Mirsk.

1. Dnia 09 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: BUA 7331/69-3/3/09 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 69/3 obręb Karłowiec, gmina Mirsk. Na wskazanej działce planowana jest budowa dwóch domów mieszkalnych...

L.dz. 7787 GŚ.6012-65/3158/3158/09 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 49/1 obręb Mojesz, gmina Lwówek Śląski z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.

1. Dnia 23 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek w sprawie wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 49/1 obręb Mojesz, gmina Lwówek Śląski z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. 2. Dnia 07 grudnia 2009 roku Starosta Lwówecki wydał decyzję znak: GŚ.6012-65/3158/09 w której...

L.dz. 7977 GŚ.6012-66/3219/09 dotyczy wyłączenia z użytkowania rolniczego części gruntów rolnych w granicach działki nr 186/1 w obrębie Pilchowice, gmina Wleń.

1. Dnia 30 listopada 2009 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek w sprawie wyłączenia z użytkowania rolniczego części gruntów rolnych w granicach działki nr 186/1 w obrębie Pilchowice, gmina Wleń z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. 2. Dnia 07 grudnia 2009 roku Starosta Lwówecki pismem znak: GŚ.6012-66/3219/09 zezwolił...