Środowisko naturalne (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz.7501/10/DG dotyczy wyłączenia z użytkowania rolniczego części działki nr 707/2 obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1. Dnia 15 grudnia 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski w granicach działki nr 707/2. 2. Dnia 23 grudnia 2010 roku Starosta Lwówecki wydał decyzję...

L.dz.RPSR GŚ.7633-206/10 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 582/1 obręb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz.

1. Dnia 07 grudnia 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak:RT 7330/27/2010 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr 570, 572, 574 , 582/1 obręb Oleszna Podgórska, gmina Lubomierz. Na wskazanych działkach planowana jest...

L.dz. 10528/10/RPSR GŚ.7633-207/10 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 483 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz.

1. Dnia 13 grudnia 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak:RT 7330/28/2010 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 483 obręb Wojciechów, gmina Lubomierz. Na wskazanej działce planowana jest budowa zabudowy zagrodowej...

L.dz.7359/10/DG GŚ.6012-58/10 dotyczy wyłączenia z użytkowania rolniczego części działki nr 222/3 obręb Chmielno, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia 07 grudnia 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego Ps IV klasy położonego w obrębie Chmielno AM 1, gmina Lwówek Śląski o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0500 ha w granicach działki nr 222/3 z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz...

L.dz.7188/10/DG GŚ.6012/10 dotyczy wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla działki nr 411/10 obręb Przecznica, gmina Mirsk.

1. Dnia 26 listopada 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0460 ha w tym użytku Ł IV klasy w granicach działki nr 411/10 w obrębie Przecznica AM 1 gmina Mirsk, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 2. Dnia 13 grudnia 2010 roku...

L.dz.10176/10/RPSR GŚ.7633-204/10 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 148/12 obręb Radoniów, gmina Lubomierz.

1. Dnia 02 grudnia 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak:RT 7330/10/2010 dotyczący uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 148/12 obręb Radoniów, gmina Lubomierz. Na wskazanej nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalno-usługowo-warsztatu...

L.dz.8101/10/RPSR dotyczy wycinki drzewa rosnącego na działce nr 563/15 obręb Giebułtów, gmina Mirsk.

1. Dnia 14 października 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: ROŚ. 7635-174/2010 dotyczący wycinki drzewa z gatunku świerk o obwodzie pnia 50 cm, mierzonego na wysokości 130 cm i rosnącego na działce nr 563/15 obręb Giebułtów, gmina Mirsk stanowiącej własność Gminy Mirsk. 2. Dnia 03 listopada...

L.dz. 6160/10/DG GŚ.WR.6131-77/10 dotyczy wycinki drzewa rosnącego na działce nr 187/2 obręb Pilchowice, gmina Wleń.

1. Dnia 30 września 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wleń znak: Nr 615/z/07/2010 dotyczący usunięcie drzewa z gatunku tuja o obwodzie pnia 159 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 187/2, stanowiącej współwłasność Gminy Wleń oraz osób fizycznych. 2. Dnia 23 listopada...

L.dz. 10076/10/RPSR GŚ.WR.6131-89/10 dotyczy wycinki drzew rosnących na działce nr 227/2 obręb Proszowa, gmina Mirsk.

1. Dnia 30 listopada 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak:ROŚ.7635-200/2010 dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku modrzew o obwodach pni 30 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących w pasie działki stanowiącej użytek drogowy o nr ewidencyjnym 227/2 obręb Proszowa,...

L.dz.7195/10/DG GŚ.WR.6131-86/10 dotyczy usunięcia drzewa rosnącego na działce nr 643 obręb Chmielno, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia 26 listopada 2010 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ 7635-236/2010 dotyczący usunięcia drzewa z gatunku jesion o obwodzie pnia 115 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 643 obręb Chmielno, gmina Lwówek Śląski. Działka stanowi według ewidencji...