Środowisko naturalne (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz. 8798.2011.RPSR GŚ.6123.141.2011 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 336/1 obręb Grudza, gmina Mirsk.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 12 grudnia 2011 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.59.2011.4 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja przedmiotowej...

L.dz.8800.2011.RPSR GŚ.6123.140.2011 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 546/17 obręb Giebułtów, gmina Mirsk.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 12 grudnia 2011 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.60.2011.4 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny....

L.dz.8737.2011.RPSR GŚ.6123.139.2011 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 289/3 obręb Kamień, gmina Mirsk.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dni a 07 grudnia 2011 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.58.2011.4 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja przedmiotowej...

L.dz.7137.2011.DG GŚ.6124.43.2011.2 dotyczy wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego w granicach działki nr 78/1 obręb Giebułtów, gmina Mirsk.

1. Dnia 28 listopada 2011 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0386 ha użytku R IVa klasy w granicach działki nr 78/1 w obrębie Giebułtów AM 1 gmina Mirsk, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 2. Dnia 06 grudnia 2011 roku...

L.dz.7136.2011.DG GŚ.6124.44.2011 dotyczy wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego w granicach działki nr 268/1 obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1. Dnia 01 grudnia 2011 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0495 ha użytku Ps IV klasy w granicach działki nr 268/1 w obrębie ewidencyjnym Ubocze AM 1 gmina Gryfów Śląski, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.7178.2011.DG GŚ.6124.45.2011 dotyczy wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w granicach działki nr 12/2 obręb Skała, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia 05 grudnia 2011 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osób fizycznych w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego S-Ps IV klasy położonego w obrębie Skała AM 1, gmina Lwówek Śląski o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0253 ha i gruntów oznaczonych jako nieużytków - N o powierzchni 0,0029...

L.dz.6753.2011.DG GŚ.6123.138.2011 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 71/1 obręb Brunów, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 15 listopada 2011 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6730.39.4.2011 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynków gospodarczych....

L.dz.8187.2011.RPSR GŚ.6123.137.2011 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki mnr 614/1 obręb Chmieleń,gmina Lubomierz.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 09 listopada 2011 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.10.2011 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego...

L.dz.5999.2011.DG GŚ.6124.39.2011 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 120 obręb Oleszna Podgórska, gminab Lubomierz.

1. Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 20 października 2011 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,1900 ha pochodzenia mineralnego w tym: Ł III klasy o powierzchni 0,1500 ha i Ps IV klasy o powierzchni 0,0400 ha przeznaczonego pod remizy ochotniczej straży...

L.dz.6459.2011.DG GŚ.6123.135.2011 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działek nr 150/1 i 150/2 obręb Górczyca, gmina Lwówek Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 07 listopada 2011 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6730.25.8.2011 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku gospodarczego...