Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz. 184 GŚ. 6012-2/36/08 dotyczy wyłączenia z użytkowania rolniczego części działki nr 106/1 obręb Wieża, w zakresie ochrony gruntów.

1. Dnia 09.01.2008 roku do tut. Statostwa wpłyną wniosek dotyczący wyłaczenia z użytkowania rolniczego części dzialki nr 106/1 obręb Wieża, w związku z projektowaną budową jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 2. Dnia 21.01.2008 roku Starosta wydał pismo znak: GŚ. 6012-2/36/07 dotyczące w/w sprawy.