Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz.5746.2012.RPSR GŚ.6123.137.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 04 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.42.2012.7 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawów. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest lokalizowana...

L.dz.5340.2012.RPSR GŚ.6123.134.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.41.2012.4 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja przedmiotowej...

L.dz.5345.2012.RPSR GŚ.6123.133.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.34.2012.3 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie miejsc parkingowych dla potrzeb pensjonatu. Realizacja...

L.dz.5343.2012.RPSR GŚ.6123.132.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.40.2012.3 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja przedmiotowej...

L.dz.9172.2012.DG GŚ.6123.131.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 13 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6730.19.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.9199.2012.DG GŚ.6124.49.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 14 listopada 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0460 ha użytku B-Ps IV klasy w granicach działki nr 265 w obrębie Grudza AM 1 gmina Mirsk, pod rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z terenem utwardzonym. 2....

L.dz.8951.2012.DG GŚ.6124.48.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 06 listopada 2012 roku wniosek osoby fizycznej o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,0433 ha pochodzenia mineralnego Ps III klasy, przeznaczonego pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w obrębie ewidencyjnym...

L.dz.5100.2012.RPSR GŚ.672.18.2012 dotyczy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk.

1.Dnia 02 listopada 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6722.1.2012.9 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach działki nr 26/1 i część działki nr 26/2 obręb Mirsk II. 2. Dnia 22 listopada 2012 roku Starosta Lwówecki...

L.dz.5235.2012.RPSR GŚ.6123.130.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 09 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.30.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego, parterowego z poddaszem...

L.dz.5209.2012.RPSR GŚ.6123.126.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 08 listopada 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.39.2012.4 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Realizacja w/w inwestycji planowana jest w obrębie ewidencyjnym...