Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz.4544.2012.RPSR GŚ.6123.114.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 04 października 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.17.3.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku garażu...

L.dz.3848.2012.RPSR GŚ.6122.10.2012 dotyczy rekultywacji gruntów pokopalnianych.

1. Dnia 17 sierpnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Kopalni Gipsu i Anhydrytu ,,Nowy Ląd” w Niwnicach dotyczący wydania decyzji o wykonaniu rekultywacji w kierunku leśnym terenów poeksploatacyjnych nieczynnej odkrywki nr 3, położonych w granicach części działek nr 67/54, 17/6, 49/25, 51/1, 55, 57/1, 102/4 w obrębie...

L.dz.3467.2012.RPSR GŚ.6122.8.2012 dotyczy rekultywacji gruntów pokopalnianych.

1. Dnia 20 lipca 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Chorula ulica Cementowa 1, 47-316 Górażdże dotyczący wydania decyzji o wykonaniu rekultywacji w kierunku rekreacyjnym terenów po byłym zakładzie przeróbczym Kopalni Surowców Mineralnych ,,Rakowice”,...

L.dz.4193.2012.RPSR GŚ.672.16.2012 dotyczy uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Dnia 11 września 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Wojewody Dolnośląskiego znak: IF-PP-746.66.2012-GM2 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowych niskiego napięcia na terenie PKP w km 31+892 linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra – Żagań...

L.dz.4192.2012.RPSR GŚ.6123.111.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 11 września 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.29.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego...

L.dz.6993.2012.DG GŚ.672.15.2012 dotyczy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała, gmina Lwówek Śląski.

1.Dnia 31 sierpnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6721.4.6.2012 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała, gmina Lwówek Śląski. 2. Dnia 20 września 2012 roku Starosta Lwówecki wydał postanowienie...

L.dz.6997.2012.DG dotyczy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe, gmina Lwówek Śląski.

1.Dnia 31 sierpnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ.6721.5.6.2012 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe, gmina Lwówek Śląski. 2. Dnia 20 września 2012 roku Starosta Lwówecki wydał...

L.dz.7175.2012.DG GŚ.6124.39.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 07 września 2012 roku wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,0451 ha pochodzenia mineralnego w tym: R IIIa klasy o powierzchni 0,0415 ha i Ps IV klasy o powierzchni 0,0036 ha przeznaczonego pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego...

L.dz.7332.2012.DG GŚ.6124.40.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1. Dnia 14 września 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osób fizycznycj w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0200 ha użytku Ps IV klasy w granicach działki nr 460 w obrębie ewidencyjnym Pławna AM 2 gmina Lubomierz, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.4035.2012.RPSR GŚ.672.13.2012 dotyczy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Rakowice Małe, gmina Lwówek Śląski.

1. Dnia 31 sierpnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe, gmina Lwówek Śląski. 2. Dnia 18 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim wydał postanowienie...