Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz.6596.2012.DG GŚ.6124.38.2012 dotyczy wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej gruntu rolnego w granicach działki nr 496 obręb Radłówka, gmina Lwówek Śląski.

1. Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 17 sierpnia 2012 roku wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,0496 ha pochodzenia mineralnego w tym: R IIIb klasy o powierzchni 0,0100 ha, Ps IV o powierzchni 0,0196 ha i Ps V klasy o powierzchni 0,0200 ha przeznaczonego pod budowę jednorodzinnego...

L.dz.6597.2012.DG GŚ.6124.37.2012 dotyczy wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w granicach działki nr 263/2 obręb Włodzice Wielkie, gmina Lwówek Śląski.

1. Do tutejszego Starostwa wpłynął dnia 17 sierpnia 2012 roku wniosek osób fizycznych w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni 0,0250 ha pochodzenia mineralnego B-Ps III klasy, przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w obrębie...

L.dz. 3883.2012.RPSR GŚ.6123.103.2012.2 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 473/4 obręb Chmieleń, gmina Lubomierz.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.28.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, parterowego. Realizacja przedmiotowej...

L.dz.3880.2012.RPSR GŚ.6123.105.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 469 obręb Chmieleń, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.27.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, parterowego. Realizacja przedmiotowej...

L.dz.3881.2012.RPSR GŚ.6123.104.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 167/5 obręb Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.13.3.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalno-gospodarczego...

L.dz. 6704.2012.DG dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 89/2 obręb Zbylutów, gmina Lwówek Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski znak: GPNŚ..6730.14.3.2012. w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz. 3882.2012.RPSR GŚ.6123.102.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 313/5 obręb Proszówka, gmina Gryfów Śląski.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.21.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.3830.2012.RPSR GŚ.6123.101.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 12 obręb Proszowa, gmina Mirsk.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 16 sierpnia 2012 roku wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6730.68.2012.5 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (po...

L.dz.3685.2012.RPSR GŚ.6123.100.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanego do realizacji na działce nr 818/366 obręb Giebułtów, gmina Mirsk.

1.Dnia 06 sierpnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6733.5.2012.7 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu stawu z wykonaniem obejścia bocznego położonego na cieku bez nazwy w granicach działki...

L.dz.3620.2012.RPSR GŚ.6123.99.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 778/2 obręb Pławna, gmina Lubomierz.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 31 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.26.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym...