Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz.3621.2012.RPSR GŚ.6123.98.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 774 obręb Pławna, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 31 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.25.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym....

L.dz.3588.2012.RPSR GŚ.6124.36.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 212/10 obręb Rębiszów, gmina Mirsk.

1. Dnia 30 lipca 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0250 ha użytku Ł IV klasy w granicach działki nr 212/10 w obrębie Rębiszów AM 1 gmina Mirsk, pod budowę domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2....

L.dz.3489.2012.RPSR GŚ.6123.96.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 233/1 obręb Popielówek, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 23 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.22.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym...

L.dz.3490.2012.RPSR GŚ.6123.97.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 1579/2 obręb Pławna, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 23 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.24.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym...

L.dz.3491.2012.RPSR GŚ.6123.95.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 323 obręb Pławna, gmina Lubomierz.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 23 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz znak: RT-GB.6730.23.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo-gospodarczego przy obiekcie mieszkalnym....

L.dz.3442.2012.RPSR GŚ.6123.91.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 3 obręb Proszówka, gmina Gryfów Śląski.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 19 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.14.4.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz...

L.dz.3440.2012.RPSR GŚ.6123.92.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 3 obręb Proszówka, gmina Gryfów Śląski.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 19 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.16.4.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz...

L.dz.3439.2012.RPSR GŚ.6123.93.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy dla działki nr 3 obręb Proszówka, gmina Gryfów Śląski.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 19 lipca 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.15.4.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz...

L.dz.5649.2012.DG GŚ.6124.34.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 43/4 obręb Radoniów, gmina Lubomierz.

1. Dnia 11 lipca 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0426 ha użytku Ps IV klasy w granicach działki nr 43/4 w obrębie ewidencyjnym Radoniów AM 1 gmina Lubomierz, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz...

L.dz.5413.2012.DG GŚ.6124.32.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej w granicach działki nr 649/2 obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

1.Do tut. Starostwa wpłynął dnia 04 lipca 2012 roku wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0500 ha użytku R V klasy w granicach działki nr 649/2 w obrębie ewidencyjnym Ubocze AM 2 gmina Gryfów Śląski, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...