Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

L.dz.49.2013.DG GŚ.6124.1.2013 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1. Dnia 03 stycznia 2013 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0541 ha użytku Ps IV klasy w granicach działki nr 153/6 w obrębie ewidencyjnym Ubocze AM 1 gmina Gryfów Śląski, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.6076.2012.RPSR GŚ.6123.140.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.29.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.6134..2012.RPSR GŚ.6123.141.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 27 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.30.2.2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz niezbędnych obiektów i urządzeń...

L.dz.5961.2012.RPSR GŚ.6123.138.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.26.5.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową budynku mieszkalnego...

L.dz.5960.2012.RPSR GŚ.6123.139.2012 dotyczy uzgodnienia warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.25.5.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową istniejącego budynku...

L.dz.5724.2012.RPSR GŚ.6123.136.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.Dnia 03 grudnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6733.10.2012.6 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w granicach działek nr 99/4, 99/2 i 98 obręb ewidencyjny...

L.dz.5725.2012.RPSR GŚ.6123.135.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.Dnia 03 grudnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP 6733.9.2012.7 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa studni głębinowej wraz z urządzeniami do poboru wody oraz przyłącze wodociągowe do świetlicy wiejskiej” - realizacja...

L.dz.9635.2012.DG GŚ.6124.50.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 27 listopada 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0500 ha użytku R V klasy w granicach działki nr 713/3 w obrębie ewidencyjnym Ubocze AM 2 gmina Gryfów Śląski, pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

L.dz.9666.2012.DG GŚ.6124.52.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 28 listopada 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0265 ha w tym użytku R VI klasy o powierzchni 0,0261 ha i Ł V klasy o powierzchni 0,0004 ha w granicach działki nr 335/5 w obrębie ewidencyjnym Wojciechów AM2,...

L.dz.9626.2012.DG GŚ.6124.51.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 26 listopada 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0060 ha użytku B-Ps IV klasy w granicach działki nr 323 w obrębie ewidencyjnym Pławna AM 2 gmina Lubomierz, pod budowę budynku gospodarczo-garażowego. 2. Dnia 10...