Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana terminu konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim informuje o zmianie terminu konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.” Termin konsultacji zostaje skrócony...

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców po zmarłych mieszkańcach

O G Ł O S Z E N I E Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców po zmarłych mieszkańcach : Panu Czesławie Dyrda ,urodzonemu 26.11.1929r. ,synowi Stanisława; Panu Grzegorz Długi ,urodzonemu 29.09.1939r. ,synowi Nepomucyna Panu Ryszardzie Brzezińskim, urodzonemu 26.06.1956r., synowi Edmunda Panu Zdzisławie Zawadka...

Utworzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lwóweckiego

Informujemy, że na podstawie zarządzenia Starosty Lwóweckiego Nr OR.120.11.2011 z dnia 15 kwietnia 2011r. na terenie Służby Drogowej w Bystrzycy 2, 59-610 Wleń został utworzony parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lwóweckiego. W załączeniu zamieszczono Regulamin funkcjonowania parkingu oraz aktualny...

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca

Nielestno , dnia 17.03.2011r. O G Ł O S Z E N I E Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca : PANA RYSZARDA BRZEZIŃSKIEGO UR. 26.06.1956 R. S. EDMUNDA I ŁUCJI Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacany spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia...

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca

Nielestno , dnia 28.02.2011r. O G Ł O S Z E N I E Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca : PANA ZDZISŁAWA ZAWADKA ur. 07.04.1934 r. syna STEFANA i STANISŁAWY. Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacany spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego...

Roczny Program Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim informuje, że w wyniku konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011”, które odbyły się w terminie...